Մեր մասին

«ԿՈՆՏՐՈԼ ՍԹԱՐ» ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 19 հոկտեմբեր 2022թ․-ին։

Ընկերությունը գործունեության նպատակն է իրականացնել աուդիտորական, խորհրդատվական, հաշվապահական հաշվառման ծրագրերի ներդրման, հաշվապահական հաշվառման վարման աշխատանքներ:

Ընկերության անձնակազմը համալրված է որակավորված մասնագետներով։

Ընկերությունը գործունեությունը ծավալում է ք․ Երևան Էմինեսկու 2-րդ փող․ տուն 10/2-ում։

Հեռ․՝ 011 28 46 99, 055 66 30 25